Yazılar ve Makaleler

1. Ali DAŞMAN,  Mezgildik Maninin Tuyunduruuçu Til Karacattarının Kırgız Cana Türk Tilinde İliktenişi (Kırgız ve Türk Dilindeki Zaman Adlarının Dil Özellikleri) Kırgız Tili Cana Adabiyatı, 9, Sayı, 2005 (Analysis of Linguistic Means Denoting Tense Notions in Kyrgyz and Turkish Languages / Linguistic Peculiarities of the Names of the Tenses in Kyrgyz and Turkish Languages) // Kyrgyz tili jana Adabiyaty, # 9, 2005 (Мезгилдик маанини туюндуруучу тил каражаттарынын кыргыз жана түрк тилинде иликтениши // Кыргыз тили жана адабияты. -Каракол, 2005. -№ 9- 64-68-б. )


2. Ali DAŞMAN, Kırgız Cana Türk Tilindegi Kün-Tün Aralığın Tuyundurgan Sözdör (Kırgızca ve Türkçede Günün Bölümlerini Bildiren Kelimeler), KUU’nun Carçısı, Bişkek, 2007 (Words Denoting Intervals Between Daytime and Night in Kyrgyz and Turkish Languages ) // Bulletin of KNU, Bishkek, 2007 (Кыргыз жана түрк тилиндеги күн-түн аралыгын туюндурган туруктуу сөз айкаштары // Ж. Баласагын атындагы КУУнун жарчысы, Сер. 1. – Б., 2006. – № 3. – 53-57-б.)


3. Ali DAŞMAN, Kırgız Cana Türk Tilindegi Cıl Attarı (Kırgızca ve Türkçede Yıl Adları), KUU’nun Carçısı,Bişkek, 2007 (Names of Years in Kyrgyz and Turkish Languages) // Bulletin of KNU, Bishkek, 2007 (Кыргыз жана түрк тилиндеги жыл аттары // Ж. Баласагын атындагы КУУнун жарчысы, Сер. 1.– Б., 2006. – № 3. – 46-52-б.)


4. Ali DAŞMAN, Kırgız cana Türk Tilindegi ay attarı I (Kırgızca ve Türkçede Ay Adları I) KUU’nun Carçısı,Bişkek, 2006. s. 335-337. (Кыргыз жана түрк тилиндеги ай аттары I // Ж. Баласагын атындагы КУУнун жарчысы, Сер. 1.- Б., 2006. – № 4. -335-337-б. )


5. Ali DAŞMAN, Kırgız cana Türk Tilindegi ay atarı II, (Kırgızca ve Türkçede  Ay Adları II) KUU’nun Carçısı, Bişkek, 2006. s. 338-340. (Кыргыз жана түрк тилиндеги ай аттары II // Ж. Баласагын атындагы КУУнун жарчысы, Сер. 1. – Б., 2006. – № 4. – 338-340-б.)

6. Ali DAŞMAN, Убакыт-мезгилди туюндурган туруктуу сөз айкаштары (Kırgızca ve Türkçede Zaman Kavramını Bildiren Kalıp Sözler), Тил, адабият жана искусство маселелери. – Б., 2009. -№ 3(8). – 31-43-б.

7. Anıl YILMAZ, Ali DAŞMAN – Saymalı Taş’ın Bronz Dönemi Petroglifleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 5, Bahar 2010, s. 143-159