Category: Makaleler

КАСИЕТТҮҮ ЖЕРДИН КАДЫРМАН КУЛУНУ, ЖЕ АХМАТОВ РЕСПУБЛИКАСЫ

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГДОРУ КАСИЕТТҮҮ ЖЕРДИН КАДЫРМАН КУЛУНУ, ЖЕ АХМАТОВ РЕСПУБЛИКАСЫ Туулган жер касиети… Арийне, ар бир пендеге өзүнүн туулган жери касиеттүү эмеспи. Бирок адамдар бир-бирине окшошпойт да. Анда мындай окшошпостук кайдан жаралат? Мунун себеп-сыры көптүр, ошентсе да...

Көчмөн элдердин маданиятында жыл мезгилдеринин аталышы (Кыргыз жана түрк тилдеринин мисалында)

Адам баласы жаралгандан тартып эле өз жашоо-турмушун табияттын шарттарына ылайык жөнгө салууга аракеттенип келген. Бир жыл ичинде жаңыланып  турган географиялык өзгөчөлүктөргө жараша даярдык көрүп, кийинки жыл үчүн турмуш-тиричилигин пландаштырышкан. Жыл ичиндеги географиялык шарттар, башкача айтканда, жыл мезгилдер...