Bildiri / Panel / Sunum

Ali DAŞMAN,  Kırgız ve Türk Dilindeki Alkış ve Kargış Sözler. (Bildiri), Cusup Abdurahmanov Adındaki Kırgız-Kuveyt Üniversitesi 25.12. 2001 [(Kırgız cana Türk Tilindegi Alkoo-Korgoo Sözdör, (Words Denoting Blessing and Curse in Kyrgyz and Turkish. (Kyrgyz-Kuwait University) International Conference in memory of Jusup Abdurahmanov (Report )]


Ali DAŞMAN, Наименование времён года в культуре кочевого народа (На примере кыргызского и турецкого языков) (Göçmen Kültüründe Mevsim Adları), (Bildiri), IICAS, Semerkant, Özbekistan, 21-25. 10.2007 [International Conference of the IICAS,«Culture of Nomadic Peoples in Central Asia», devoted to memory of the outstanding researcher of Central Asia A. M. Mandelshtam, Samarkand, Uzbekistan, November 21th – 25th, 2007]


Ali DAŞMAN, “Kırgız cana Türk Tilindegi Cuma Kündörünün Attarı” (Kırgızca ve Türkçedeki Gün Adları). (Bildiri), İ. Arabaev Adındaki Millî Üniversite, Kırgız Yazarı Kenneş Cusupov’un 70. Doğum Yılı Anısına, “Bugünkü Kırgız Medeniyetinde Geçmişin İzleri” Adlı Uluslar arası Konferans,Bişkek/Kırgızistan,06.11.2007 (İ. Arabaev Atındagı Kırgız Mamlekettik Universitetinin Carçısı Vestnik, Bişkek. 2007. s. 408-413.)

Ali DAŞMAN, Zamanı Tanımlamada Kırgızca ve Türkçede Kullanılan Renklerin Fonksiyonu (Bu bildiri 6. Türkdili kurultayında sunulmuştur. 2008 / Ankara)


Ali DAŞMAN,  Kırgızistan’da Türkçe Öğretimi ve KTMÜ Örneği – 8. Dünyada Türkçe Öğretimi, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenler Zirvesi, 6-7-8 Mart 2009 Ataum Salonu Ankara – Türkiye